Street Skate

– SAMMEN SKABER VI UNGE STREET AMBASSADØR –

Skate ASSIST

Skate Assist er for den øvede skater, som allerede har færdighederne til at lave tricks på sit skateboard. En skater der som minimum kan lave en kørende ollie og er klar til at udfordre sig selv yderligere. Forløbet er for den unge skater der ønsker at dele ud af sine færdigheder. Under forløbet tilegner deltagerne sig en grundviden om skatekulturen i Danmark og de forskellige trick, som skaber base for at de efterfølgende kan komme ud og undervise. Deltagerne skal kunne invitere andre til at prøve at skate, samt igangsætte workshops og små konkurrencer. Skate Assist forløbet danner den unge til at kunne agerer som assistent i til skate workshops og hjælpe andre unge med at blive bedre skater. Derfor skal deltagerne i praktik hos UngEvent til et ellers flere skate workshops / events. Afslutningsvist skal deltageren til i prøve.

SKATE MAKER

Skate Maker er for nybegynderen, som har et ønske om at blive skater, men mangler et skub i den rigtige retning. Forløbet er for den nye skater, som ønsker at blive en del af street miljøet og bidrage til et sundt miljø. Den unges færdigheder må ikke begrænse ham / hende i at være en del af miljøet. Deltagerne lærer at igangsætte nye aktiviteter, skabe fælleskaber og tage ansvar.

Forløbet

Street Assist er et 3-måneders forløb, som strækker sig fra maj til juli. Forløbet er opdelt i 5 dele, som kombinerer socialt samvær, kulturoplevelser og undervisning. Alle deltagerne, både nybegyndere og øvede, både skater og street basketspiller, deltager i samme forløb. Deltagerne skal på skift have “fælles” lektioner og opdeles i grupper. Det er obligatorisk alt deltage i hele forløbet for at få et Street Assist bevis.

1) Kickoff

En to-dags tur fra lørdag til søndag, som afholdes i et af landets street centre. Introforløbet består af

– Icebreakers
– Historie om street kulturen
– Undervisning på asfalten
– Event maker
– Social samvær

Underviser og deltager indkvartere på stedet og sover på luftmadrasser. Alle måltider er inkluderet. Transport med ungdomsskolens minibusser.

2) Kultur tur

En dagstur med minibusser hvor deltagerne skal besøge forskellige street miljøer, foreninger, skateparker, street baner og m.m. Turen består af

– Kulturoplevelser & inspiration
– Foredrag
– Undervisning på asfalten
– Social samvær

Et måltid er inkluderet, samt evt. entré. Transporten er med ungdomsskolens minibusser.

3) Sheltertur

En lokal to-dags sheltertur fra lørdag til søndag, hvor deltagerne skal besøge alle de lokale street miljøer i kommunen.

– Naturoplevelser
– Kendskab til lokale street miljøer
– Undervisning på asfalten
– Socialt samvær
– Streetprøve (kun Assist deltagerne)

Kost og logi er inkluderet. De unge transporteres af undervisnerne med ungdomskolens minibusser.

4) Praktik

Alle Basket og Skate Assist deltagerne skal i praktik hos UngEvent eller ungdomsskolen til to street events / workshops. Her skal den unge selv være aktører og være en del af et set-up! Den unge er med fra start til at sætte op, være assistent på workshops og igangsætte aktiviteter.

Transport aftales med den enkelte deltager. Kost er inkluderet.

5) Bevis

Hele forløbet afsluttes med en ceremoni, hvor de unge får overrakt et Street Assist bevis! Deres bevis er dokumentation for at de nu er street AMBASADØR!

Beviset kan de unge bruge til at søge fritidsjob eller blive hjælpere i lokale forretninger.